ส่งฟรี ! เมื่อซื้อครบ 499 บาท
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

การเปลี่ยน และ คืนสินค้า

 1. การยื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ ecommerce@thebeautrium.com สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน โดยแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้า ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้
 2. สินค้าที่สามารถคืนได้ ต้องอยู่ในสภาพเดิม ปิดสนิทไม่ผ่านการเปิดใช้ อันมีสาเหตุมาจาก ทางเราส่งสินค้าผิด (หรือ สินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเกิดการชำรุดไม่ว่าจะเป็นจากผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากทางแบรนด์ หรือ ชำรุดจากการจัดส่ง) ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าและแจ้งคำร้องผ่านทางอีเมลล์ ecommerce@thebeautrium.com เรายินดีที่จะให้ท่านเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ หากทางเราไม่มีสินค้าชิ้นใหม่ให้เปลี่ยนจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้รับแจ้งเต็มจำนวนค่าสินค้าชิ้นนั้น ๆ
 3. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมกับที่ท่านได้รับจากทางเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ (หากสินค้าเกิดความเสียหากจากขั้นตอนการจัดส่งสินค้ากลับ ทางเราขออนุญาตปฏิเสธคำร้องขอในทุกกรณี)
 4. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS/Kerry/DHL หรือช่องทางขนส่งที่ท่านสะดวก โดยจะต้องส่งหลักฐานเป็นใบเสร็จค่าจัดส่งสินค้ามาทางอีเมล์ ecommerce@thebeautrium.com ภายใน 7 วันหลังจากแจ้งคำร้องขอ เพื่อดำเนินการเรื่องเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง เข้าบัญชีธนาคารที่ได้รับแจ้งเต็มจำนวนค่าส่งสินค้าชิ้นนั้น ๆ พร้อมค่าสินค้าที่ต้องการขอคืน
 5. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
  1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก thebeautrium.com (ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการสินค้าที่ซื้อจากทาง thebeautrium.com เท่านั้น)
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว หรือ ไม่อยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากทางเรา
  3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
  4. ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้แจ้งคำร้องในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
หมายเหตุ
 • เงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามีผลใช้งานกับสินค้าที่ซื้อจากช่องทาง thebeautrium.com เท่านั้น
 • ทางเราขออนุญาตตอบรับ หรือ ปฎิเสธ คำร้องขอโดยอิงจากเหตุการณ์และเงื่อนไขที่แจ้งมาข้างต้น โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ดีลพิเศษ
 • สินค้ามาใหม่
 • แบรนด์ทั้งหมด
 • คอมมูนิตี้
 • แจกฟรีแลกรีวิว
  • ติดตามสินค้า
  • แจ้งชำระเงิน